Ubezpieczenie mienia i jego koszt

Którego mienia nie możemy ubezpieczyć?

Ubezpieczenia mienia przez internet są coraz bardziej popularne. Jednak musimy mieć na względzie, że nie każde mienie można włączyć w polisę. Zarówno dotyczy to nieruchomości, jak i także ruchomego majątku. Nie możemy na przykład ubezpieczyć budynków skrajnie narażonych na pożary, pustostany, budynku przeznaczone do rozbiórki czy też takich, które zostały wybudowane niezgodnie z prawem obowiązującym. Jeśli chodzi o ruchome mienie, to z ubezpieczeniowej ochrony wyłączone są najczęściej: rękopisy, dane w cyfrowej formie, zbiory kolekcjonerskie, trofea myśliwskie, kamienie szlachetne, niektóre dzieła sztuki (szczególnie współczesne), przedmioty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, broń palna, zbiory kolekcjonerskie czy też co po niektóre gatunku domowych zwierząt.

Część ruchomego mienia ubezpiecza się na całkiem innych zasadach. Tutaj chodzi o przedmioty o wartości szczególnej, jak dzieła sztuki czy też antyki. Aby je włączyć w polisę, potrzebna jest bardzo często opinia samego rzeczoznawcy, za którą płaci klient, a nie samo towarzystwo.

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia można podzielić na dwie grupy. Są to ubezpieczenia od nazwanych ryzyk oraz od wszystkich ryzyk. Pierwsza opcja nas chroni przed zdarzeniami, które wypunktowane są w OWU oraz których liczba jest mocno ograniczona. W drugim wariancie mamy już zawarte dodatki. W praktyce ubezpieczenia All Risks daje znacznie szerszy zakres ochrony, a jego plusem dodatkowym jest sama łatwość uzyskania odszkodowania.

Ile zapłacimy za ubezpieczenie? O jakim mieszkaniu mowa? Powiedzmy, że bierzemy na tapetę mieszkanie za czterysta złotych o powierzchni osiemdziesięciu metrów kwadratowych. Jak to się kształtuje? Ubezpieczenie murów i elementów stałych to czterdzieści pięć tysięcy złotych oraz domowych ruchomości także czterdzieści pięć tysięcy złotych.

Najtańsza forma ubezpieczenia to nieco ponad dwieście złotych. Z kolei ubezpieczenie najdroższe w tym zakresie to prawie osiemset złotych. Jak widzimy, różnica pomiędzy propozycjami skrajnymi wynosi aż ponad pięćset złotych. Pokazuje to jedynie, że warto porównywać, ponieważ za identyczny czy też produkt zbliżony zapłacić możemy naprawdę różne składki. Cena średnia polisy to czterysta trzydzieści złotych. Średnio tyle właśnie musimy zapłacić za ubezpieczenie roczne mienia łącznie wartego czterysta dziewięćdziesiąt złotych.