Ubezpieczenie mienia dla osoby prywatnej

Wybór dobrego ubezpieczenia

Zwyczajowo decydujemy się na ubezpieczenia mienia  o dużej wartości, którego utrata czy też zniszczenie byłoby dla nas możliwie najbardziej dotkliwe. Konieczny jest tutaj pewnego rodzaju kompromis, ponieważ im znacznie większa wartość przedmiotu ubezpieczanego, tym jest również wyższa sama składka ubezpieczeniowa.

Wiele osób to ubezpiecza, co jest dla nich możliwie najcenniejsze. Mowa tutaj o mieszkaniu czy też domu. Jednak zapominamy bardzo często o samym wyposażeniu. Dobrze jest mieć świadomość, że ubezpieczenie standardowe nieruchomości nie chroni w pełni mienia naszego. Jeśli na przykład dojdzie do pożaru, w którym zniszczone zostaną nasze drogie meble kuchenne, sprzęt RTV i AGD, sprzęt fotograficzny, a nasza umowa właściwie zabezpiecza jedynie ściany oraz budynek jako taki, to zdecydowanie nie mamy co liczyć na pokrycie kosztów tychże strat przez ubezpieczyciela. Dobrze jest się wówczas zastanowić, czy możemy się naprawę czuć bezpiecznie?

Jeśli posiadamy mienie o sporej wartości: biżuterię, torebki od drogiego projektanta, sprzęt audio czy też sprzęt foto czy też przechowujemy w domu bardzo ważne dokumenty, należy pamiętać o tym, że ich utrata może być nie mniej kosztowna niż chociażby zniszczenie bądź uszkodzenie samego budynku.

Aktualizacja ubezpieczenia

Z tychże samych powodów bardzo istotne jest to, aby móc pamiętać o samej aktualizacji ubezpieczenia. Często się zdarza, że sama wartość nieruchomości rośnie, a nasz majątek także, a ubezpieczeniowa suma, na którą się zdecydowaliśmy dziesięć lat temu pozostaje w zasadzie bez zmian. Należy pamiętać o tym, że w takim wypadku to nie wartość realna mieszkania czy też domu będzie brana pod uwagę przy zaistnieniu szkody, ale ubezpieczeniowa suma, która jest także kwotą maksymalną odpowiedzialności danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli zatem się spali nasz dom, który jest wart siedemset tysięcy złotych, ale ubezpieczymy go jedynie na trzysta tysięcy złotych, ponieważ tyle wart był przy zakupie, to nie mamy kompletnie co na to liczyć, że ubezpieczeniowe towarzystwo nam zapłaci więcej.

Taka sama sytuacja dotyczy wyposażenia czy też innych części ruchomych naszego majątku. Jeśli się wzbogacamy, to dokupujemy pewne wartościowe przedmioty, które także powinniśmy doubezpieczyć. Każda osoba powinna mieć to na swojej uwadze. Możemy dzięki temu zrozumieć pewne aspekty i mamy pełną przejrzystość sytuacji.